Search
Login
Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation

Rohan

Title: Rohan

01 - MIL O FASTIAU DAU

02 - CYMYLAU'N HEDFAN

03 - WYT T'IN BAROD

04 - ATGOFION

05 - LLEISIAU'N Y GWYNT

06 - BRWYDR HELM'S DEEP

ROHANCD 196
Release Date: 1996

Band Members

Gitarau & Llais - Guitars & Vocals: Charlie Goodall

Gitar Fâs - Bass: Bev Jones

Alleddellau - Keyboards: Dave Evans

Drymiau - Drums: Graham (La) Land

Gyda chyfranniadau i bob trac gan Fran Lock ac Owain Hughes.

Hefyd Rob Humphreys ar Mil o Fastiau Dau.

Recordiwyd - Recorded at Stiwdio Pandy & Stiwdio Dafydd